Történetünk

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 1996. április 12-én tartotta első, alakuló ülését. Valamely fórum, független és állandó tanácsadó testület létrehozásának célszerűsége és igénye a környezetvédelmi törvény elfogadását megelőző kerekasztal tanácskozásokon, társadalmi egyeztetésen merült fel. A tárgyalások során mind a környezetvédő szervezetek, mind a gazdaság képviselői és érthető módon a kormányzati körök is amellett érveltek, hogy szükség van egy olyan konzultatív szervezetre, amely a döntések előkészítésének időszakában modellezni képes a leginkább érdekeltek és érintettek várható viselkedését, viszonyulását a kormányzati, ágazati, regionális fejlesztési politikákhoz, így előre jelzik a döntéshozóknak a konszenzus határait. Ezt az igényt alátámasztotta az is, hogy a környezetvédelmi politika kimunkálása és végrehajtása a társadalom minden szektorának összehangolt, együttes erőfeszítését kívánja meg. A Tanács a környezetpolitika sajátos szereplője, amely egyszerre biztosítja a társadalmi részvételt, a döntések tudományos megalapozottságát és a gazdasági és társadalmi érdekek egyeztetését.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...