Plenáris ülés

2019. április 18-án került sor az OKT soros ülésére, amelyen az Agrárminisztérium képviselői bemutatták az Országos Levegő-terhelés Csökkentési Program szakmai koncepcióját.

Az előadás kivonata

  • 2018. február 1. 
    Téma: Az Országos Környezetvédelmi Tanács megújított honlapjának „arculatterve”, szerkezete, tartalma áttekintése, a szükséges kiegészítések és korrekciók megbeszélése. Meghívott: Pál András informatikus, a Honlap technikai szerkesztője.

  • 2018. március 8.
    Téma: Javaslat készítése a magyarországi környezetügy elhelyezéséről. Meghívott előadók: dr. Sulyok Katalin,  AJBH

  • 2018. május 17. 
    Téma: Az Országos Környezetvédelmi Tanács javaslata a környezetvédelmi hatósági-igazgatási feladatokat ellátó szervezetrendszer állapotának vizsgálatára adott kormányzati válasz – a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára által küldött tájékoztató megvitatása.

  • 2018. október 11. 

A Körforgásos gazdaság [CE] irányelvek átvételének és megvalósításának stratégiai kérdései; a javaslatcsomag tartalmának egyeztetése. Előadó : Markó Csaba, KSZGYSZ szakmai igazgató. prezentáció letöltése

Kiemelt anyag és hulladékáramok áttekintése – javaslatok a Kormány számára az új szabályozási irányelvek implementálásának előmozdítására. Bevezető előadó : Markó Csaba.

2017. február 9.

1. Tájékoztató és vita a Jövő Nemzedékek Szószólójának – talajvédelméről szóló - elvi Állásfoglalásáról
2. Az Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program folytatása, lehetőségeinek megvitatása.
3. Az OKT következő ülései témáinak megvitatása

2016. Január 7.
1. Az OKT állásfoglalása az Alkotmánybíróság II./ 2009 – 8 / 2015 ügyszámú
megkeresésére válaszolva – a környezet- és természetvédelmi igazgatás
átszervezésével kapcsolatos normakontrollra vonatkozó indítvány véleményezése
tárgyában.

2015. Február 5.
1. A 2011 és 2014 között – a Kormányzat által kezdeményezett – jogszabály-
módosítások véleményezése eredményessége, hatásainak (= recepciójának)
áttekintése.
2. A területei és települési vízgazdálkodás aktuális feladatai, valamint a vízügyi
igazgatás és intézményrendszer – változtatása hatásainak – áttekintése.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...