Rendezvények

Teljes mértékben önálló kezdeményezése volt az OKT-nak az a fórumrendszer, amelynek tematikus rendezvényeit a Tanács az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságával, a Magyar Természetvédők Szövetségével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Bizottságával együttműködve negyedévente szervezett, hogy a Tanácsban képviselt társadalmi csoportoknál nagyobb nyilvánosságot teremtsen a környezet és társadalompolitikai kérdések összefüggéseinek megvitatására.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...